Sveriges runstenar och hällristningar socken för socken
Bilder, GPS-positioner och all information
Foto av Runsten U1175, L1944:930 i Vittinge
Foto av Runsten U1175, L1944:930 i Vittinge