Runsten Vräkstenen, Sö236, L2014:4681, Västerhaninge 413:2 i Haninge, Stockholm
Foto av Runsten Vräkstenen, Sö236, L2014:4681
Foto av Runsten Vräkstenen, Sö236, L2014:4681
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Hoskuld(?) och Stenhild lät resa stenen efter Stenbjörn, den gode.

Visa originaltolkning och runtext

a-s(k)(u)ltr × auk + stineltr × litu × resa × stin × eftiʀ + s(t)en(b)i(a)rna × kuþan

a-s(k)(u)ltr × auk + stineltr × litu × resa × stin × eftiʀ + s(t)en(b)i(a)rna × kuþan

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, runor i flyttblock, 2x1,5x1,5 m st. Runorna är inhuggna i den tämligen plana V-sidan, vilken är ganska söndervittrad. Tecknen är 11-12 cm h och 2-3 mm dj.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttande moränmark Ö om hällmarksområde. Skogsmark (blandskog).

På gravfält (RAÄ-nr Västerhaninge 413:1).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.106572
Longitud: 18.155973
Lämnings-ID: L2014:4681
Riksantikvarieämbetets ID: Västerhaninge 413:2
Sveriges runinskrifter: Sö236 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Alvsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare: -björn
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Vräkstenen
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:4681