Vanliga förkortningar i arkeologiska beskrivningar
Texten nedan är ett typiskt exempel på hur en arkeologisk beskrivning av en runsten kan se ut. Nästan vartannat ord är en förkortning. I tabellen längre ner hittar du de vanligaste förkortningarna.

"Runsten, röd granit, 1,8 m h, 0,95 m br (NV-SÖ) och 0,35 m tj. På den åt SV vända sidan består inskriften av en runslinga, 7-9 cm br, med 5 mm br och 2 mm dj linjer. Runhöjd 6-8 cm."

Förkortning Betydelse
Bo Bohusläns runinskrifter
br bredd
ca cirka
cg centigon
cm centimeter
D Dalarnas runinskrifter
dj djup
Dr Blekinge, Hallands & Skånes runinskrifter
G Gotlands runinskrifter
Gs Gästriklands runinskrifter
h höjd
Hs Hälsinglands runinskrifter
J Jämtlands runinskrifter
M Medelpads runinskrifter
m meter
mm millimeter
N norr
NNÖ nord-nordost
NNV nord-nordväst
NÖ nordost
nr nummer
NV nordväst
Nä Närkes runinskrifter
S söder
Sm Smålands runinskrifter
SRI Sveriges runinskrifter
SSV syd-sydväst
SSÖ syd-sydost
SV sydväst
Sö Södermanlands runinskrifter
SÖ sydost
tj. tjock
U Upplands runinskrifter
V väster
Vg Västergötlands runinskrifter
VNV väst-nordväst
Vr Värmlands runinskrifter
Vs Västmanlands runinskrifter
VSV väst-sydväst
öster
Ög Östergötlands runinskrifter
Öl Ölands runinskrifter
ÖNÖ ost-nordost
ÖSÖ ost-sydost