Runsten Vg65, L1962:6392, Norra Vånga 22:1 i Vara, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg65, L1962:6392
Foto av Runsten Vg65, L1962:6392
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Haukoþuz(?)/Habukoþuz(?)

Visa originaltolkning och runtext

haukoþuz

haukoþuz

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 65), grå granit, 0,9 m hög, 0,7 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,25-0,3 m tjock. Inskription på den åt SSÖ vettande plana sidan. Runhöjd 12-13 cm. 1,5 m S om stenen växer en björk. Stenen har tidigare varit inmurad i tornet på den gamla kyrkan som revs 1875. Sin nuvarande plats fick stenen 1936. (ATA dnr 4880/36). Runstenen är ristad med den urnordiska runraden som innehåller 24 tecken. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "haukoþuR" vilket kan vara ett mansnamn. Uppmålad 1968 och 1988.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norra Vånga socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Trädgård. På moränrygg.

14-15 m Ö 10 ° S om kyrkogårdsmur och 3 m NÖ om trädgårdsstaket.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Norra Vånga socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.267002
Longitud: 13.2709
Lämnings-ID: L1962:6392
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Vånga 22:1
Sveriges runinskrifter: Vg65 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Vara
Socken: Norra Vånga
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:6392