Runsten Vg62, L1963:9432, Edsvära 39:1 i Vara, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg62, L1963:9432
Foto av Runsten Vg62, L1963:9432
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Utlage reste denna sten efter Öjvind, en mycket god tägn.

Visa originaltolkning och runtext

utlaki : risþi : stin : þn- iftiʀ : uuit : harþa : kuþon : þikn :

utlaki : risþi : stin : þn- iftiʀ : uuit : harþa : kuþon : þikn :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 62), ljusröd medelkornig gnejs, 2 m hög, 1,5 m bred (N-S) och 0,2-0,3 m tjock. Runhöjd 14-17 cm. Inskrift på den mot V vettande sidan. Stenen är flyttad till platsen från bäcken S om nuvarande platsen. Runristningen på den mot Ö vettande sidan är gjord i sen tid av "fornforskaren" J Johansson Stommen, Balstorp. Ö sidan har följande inskrift: "FORNSTUGAN INVIGDES 19/7 ÅR 1925". Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Utlage reste denna sten efter Öjvind, en mycket god tägn." Uppmålad 1975.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Edsvära socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Liten moränhöjd. Ödekyrkogård.

8 m VNV om ägogräns (Ö-V), 8 m Ö om väg (N-S).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Edsvära socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.205362
Longitud: 13.231576
Lämnings-ID: L1963:9432
Riksantikvarieämbetets ID: Edsvära 39:1
Sveriges runinskrifter: Vg62 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Vara
Socken: Edsvära
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:9432