Runsten Vg49, L1962:5199, Hällum 12:1 i Vara, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg49, L1962:5199
Foto av Runsten Vg49, L1962:5199
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Öpir(?) och Sven reste denna sten efter …

Visa originaltolkning och runtext

[ub(i)(ʀ) × auk × suin × risþu sti(n) --si × iftiʀ …]

[ub(i)(ʀ) × auk × suin × risþu sti(n) --si × iftiʀ …]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Uppgift om runsten (Vg 49). Från 1600-talet finns uppgift om och avbildningar av runsten vid Brokvarn. Runstenen är inte omnämnd i Johan Gustaf Kinbergs beskrivning över Järpås pastorat, 1784, som även omfattar Uvered. Enligt Johan Hadorph var den omkring 1670 "liggiandes wid wägen". AN Settergren skriver i ett brev att han hört att runstenen skulle ha blivit inmurad i Stora Hallas mejerigolv. Folk i trakten har hört att runstenen skulle ha blivit inmurad i bron (den gamla). Runstenen är numera förkommen. Enligt Västergötlands runinskrifter var runstenen ca 2 m hög och ca 1 m bred. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Öpir(?) och Sven reste denna sten efter ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hällum socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bäckravin, invid väg

Öster om bron (enligt Wilskman F, 246-247).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hällum socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.343696
Longitud: 13.028617
Lämnings-ID: L1962:5199
Riksantikvarieämbetets ID: Hällum 12:1
Sveriges runinskrifter: Vg49 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Vara
Socken: Hällum
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:5199