Runsten Vg127, L1962:8107, Larv 3:1 i Vara, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg127, L1962:8107
Foto av Runsten Vg127, L1962:8107
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ölver(?) och Åskatia reste denna sten efter Gunnar, Sigtryggs son, en god ung man. Herren Gud bärge hans ande.

Visa originaltolkning och runtext

uliʀ : risþi : uk : askatla : stin : þensi : eftiʀ : kunar : sun : sygtry(g)s : trik : kuþan : kuþ : trutin : biargi : ut : hans

uliʀ : risþi : uk : askatla : stin : þensi : eftiʀ : kunar : sun : sygtry(g)s : trik : kuþan : kuþ : trutin : biargi : ut : hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 127), av granit, 2,5 m hög, 1,5-1,8 m bred (NV-SÖ) och 0,5-0,4 m tjock. På SV sidan en runslinga 0,1-0,3 m från kanten, ett stort ringkors med palmettliknande figurer mellan armarna samt några runor utanför slingan i nedre NV hörnet och innanför densamma i nedre SÖ hörnet. Runhöjd ca 0,15 m. Relativt grunt huggna runor. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Ölver(?) och Åskatla reste denna sten efter Gunnar, Sigtryggs son, en god ung man. Herren Gud bärge hans ande." Uppmålad 1968 och 1987.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Larv socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack sandmark. Åkermark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Larv socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.192147
Longitud: 13.148255
Lämnings-ID: L1962:8107
Riksantikvarieämbetets ID: Larv 3:1
Sveriges runinskrifter: Vg127 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Vara
Socken: Larv
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:8107