Runsten Vg125, L1961:6670, Södra Kedum 12:1 i Vara, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg125, L1961:6670
Foto av Runsten Vg125, L1961:6670
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Björn gjorde detta kummel efter Ulv, sin broder. Han var den bäste unge mannen i …

Visa originaltolkning och runtext

biurn · k-r(þ)i · kubl · þasi · aftiʀ · ul(f) · (b)(r)(u)(þ)ur · sin · saʀ ·· uaʀ · tr-(k)(r) ba(s)tr · i (b)il(e)i(k) · (i)(u)(t)(a)

biurn · k-r(þ)i · kubl · þasi · aftiʀ · ul(f) · (b)(r)(u)(þ)ur · sin · saʀ ·· uaʀ · tr-(k)(r) ba(s)tr · i (b)il(e)i(k) · (i)(u)(t)(a)

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 125), gråsten (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet gnejs), 2,3 m hög, 0,5-0,6 m bred (VNV-ÖSÖ) och 0,3-0,5 mtj. På NNÖ sidan finns en runslinga runt kanten samt en rad lösa runor inuti denna. Runhöjd 10-12 cm. Stenen har tidigare varit inmurad i kyrkan med togs ut när den medeltida kyrkan revs 1888. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Björn gjorde detta minnesmärke efter Ulv, sin broder. Han var den bäste unge mannen i ..." Uppmålad 1970 och 1988.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Södra Kedum socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränås. Kyrkogård.

25 m VSV om S hörnet av kyrkan, 3,5 m NÖ om bogårdsmuren (NV-SÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Södra Kedum socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.23954
Longitud: 12.873539
Lämnings-ID: L1961:6670
Riksantikvarieämbetets ID: Södra Kedum 12:1
Sveriges runinskrifter: Vg125 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Vara
Socken: Södra Kedum
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:6670