Runsten Vg124, L1961:1866, Ryda 8:1 i Vara, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg124, L1961:1866
Foto av Runsten Vg124, L1961:1866
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Åsmund reste denna sten efter Toke(?), sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

osmutr : risþi : stin : þansi : ifiʀ : tuk · faþur · sin

osmutr : risþi : stin : þansi : ifiʀ : tuk · faþur · sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 124), gnejs, 2,25 m hög, 0,83-0,66 m bred (V-Ö) och 0,28-0,45 m tjock. Runhöjd 10 cm. Inskrift i korsform på den mot V vettande smalsidan. Påträffades 1919 i Rydas kyrkas norra yttervägg. 1937 togs runstenen ut och restes på sin nuvarande plats. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Åsmund reste denna sten efter Toke(?), sin fader." Uppmålad 1988.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ryda socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På moränhöjd. Kyrkbacke.

4 m ÖNÖ Rydas kyrkas (vapenhusets) NV hörn, 0,9 m V om långhusets gavel, 1,5 m N om vapenhuset.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ryda socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.286989
Longitud: 12.883698
Lämnings-ID: L1961:1866
Riksantikvarieämbetets ID: Ryda 8:1
Sveriges runinskrifter: Vg124 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Vara
Socken: Ryda
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:1866