Runsten Vg118, L1961:5101, Slädene 6:1 i Vara, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg118, L1961:5101
Foto av Runsten Vg118, L1961:5101
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Rannvig gjorde detta kummel efter Svennung, sin make.

Visa originaltolkning och runtext

ronuig : karþi : kubl · þasi · oftiʀ suinuk : buta sin

ronuig : karþi : kubl · þasi · oftiʀ suinuk : buta sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 118), grovkornig gnejs, 2 m hög, 0,8 m bred (SSÖ-NNV) och 0,2 m tjock. Avsmalnande upptill. Ristningen återfinns på stenens V bredsida. Enligt Västergötlands ruinskrifter lyder inskriften: "Rannvig gjorde detta minnesmärke efter Svennung, sin make." Uppmålad 1969 och 1988.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Slädene socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränryggs sydsluttning. Betesmark.

Tätt intill kyrkogårdsmurens SÖ hörn , 6 m Ö om uppfartsväg (SSÖ-NNV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Slädene socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.372735
Longitud: 12.883926
Lämnings-ID: L1961:5101
Riksantikvarieämbetets ID: Slädene 6:1
Sveriges runinskrifter: Vg118 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Vara
Socken: Slädene
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:5101