Runsten U269, L2017:6449, Fresta 10:2 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U269, L2017:6449
Foto av Runsten U269, L2017:6449
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

”Illugi lät resa stenarna och göra högen i memory av Björn, hans bror."

Visa originaltolkning och runtext

× iluki + lit × raisa × stina × auk × hauk × (k)[iara ef](t)iʀ × biarn × broþur × sin ×

× iluki + lit × raisa × stina × auk × hauk × (k)[iara ef](t)iʀ × biarn × broþur × sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd granit, 1,2 m hög, 1m bred vid basen och 0,4 m tjock. Runslingan som vätter mot SÖ är 0,07 m hög.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Illunge lät resa stenarna och göra högen efter Björn, sin broder."

Uppmålad 1986.
Uppmålad 2006.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt Ö-sluttande moränmark. Tomtmark

9 m VNV om villans mitt

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Fresta socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.506186
Longitud: 17.978693
Lämnings-ID: L2017:6449
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 10:2
Sveriges runinskrifter: U269 (Upplands runinskrifter)
Plats: Harby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:6449