Runsten U267, L2017:7565, Fresta 79:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U267, L2017:7565
Foto av Runsten U267, L2017:7565
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gillaug lät resa upp stenarna och göra bron till minne av Björn, hennes son."

Visa originaltolkning och runtext

× kiluk × lit × rais[a × stina × a]uk × bro × kiara × eftiʀ biarn × sun × sin ×

× kiluk × lit × rais[a × stina × a]uk × bro × kiara × eftiʀ biarn × sun × sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten, 1,30x0,40 m vid basen och 1,45 m hög. Runhöjdca 8 cm.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gillög lät resa stenarna och göra bron efter Björn, sin son."

Uppmålad 1986.
Uppmålad 2006.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark. Vägkant

3 m Ö 30cg N om traktorväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Utgör ett monument tillsammans med U 268.

Vill du se flera runstenar i Fresta socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.504399
Longitud: 17.984741
Lämnings-ID: L2017:7565
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 79:1
Sveriges runinskrifter: U267 (Upplands runinskrifter)
Plats: Harby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Utgör ett monument tillsammans med U 268.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:7565