Runsten U260, L2017:6050, Fresta 1:5 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U260, L2017:6050
Foto av Runsten U260, L2017:6050
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gísmundr och Víkingr hade ... stenen till minne av Sigfastr, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

× kismuntr × auk × uikinkr × litu … …(t)a… …iʀ sikuast × faþur × sin ×

× kismuntr × auk × uikinkr × litu … …(t)a… …iʀ sikuast × faþur × sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1)Runsten av gråsten, gråsten 1x0,25 m vid basen och 1,75 m hög.Runhöjd ca 8 cm. Ca 3 m V 20cg S om nr 1 är nr 2) Klotsten avgråskär gråsten, 0,22x0,27x0,31 m. Den har fyra ungefär jämnstoraornerade fält. Ca 4 m S 30cg V om nr 2 är nr 3) Runstensfragmentav ljusgrå gråsten, 0,50x0,30 m vid basen och 0,70 m hög. Runhöjdca 7 cm. Tre av stenens sidor ornerade, (två av dessa ha runor.)Ca 2,5 m S 40cg Ö om nr 3 är nr 4) Runsten av mörkgrå gråsten,1x0,50 vid basen och 1,20 m hög, runhöjd ca 8 cm. Ca 1 m S om nr4 är nr 5) Runsten av rödgrå gråsten 1,10x0,45 m vid basen och1,65 m hög. Runhöjd ca 6,5 m. Ca 6 m Ö 20cg S om nr 5 är nr 6)Runsten av ljusgrå gråsten inmurad i S kyrkväggen, 0,80x1,55 m.Runhöjd ca 7 cm. Ca 7 m Ö 20cg S om nr 6 är nr 7)Runstensfragment ljusgrå gråsten inmurad i S kyrkväggen, 1x0,75m. Runhöjd ca 6,5 cm. Ca 0,35 m Ö 20cg S och snett ovanför nr 7är nr8) Runstensfragment av gråskär gråsten, inmurad i Skyrkväggen, 0,40x0,25 m. Runhöjd ca 6 cm. Ca 11 m Ö om nr 8 är nr9) Runsten av gråskär, 1,50x0,60 m vid basen och 1,85 m hög.Runhöjd ca 8,5 cm. Ca 5 m N 20cg Ö om nr 9 är nr 10) Runsten avgråskär gråsten, 0,55x0,50 m vid ba Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård
Vid tornet

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Fresta socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.517842
Longitud: 17.956587
Lämnings-ID: L2017:6050
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 1:5
Sveriges runinskrifter: U260 (Upplands runinskrifter)
Plats: Fresta kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:6050