Runsten U259, L2017:6615, Fresta 1:4 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U259, L2017:6615
Foto av Runsten U259, L2017:6615
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Kári, Munulfrs arvtagare, hade ... till minne av Frosti, hans son."

Visa originaltolkning och runtext

kari × m(u)[n]ulfs × arfi × [lit] … [a]t × frusta × sun sin

kari × m(u)[n]ulfs × arfi × [lit] … [a]t × frusta × sun sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, mörkgrå gråsten,1x0,50 m (?) vid basen och 1,20 m hög. Runhöjd ca 8 cm. För ytterligare information se det inskannade uppslaget under Referens.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård
Vid tornet

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Fresta socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.517842
Longitud: 17.956587
Lämnings-ID: L2017:6615
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 1:4
Sveriges runinskrifter: U259 (Upplands runinskrifter)
Plats: Fresta kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:6615