Runsten U256, L2017:6944, Fresta 1:10 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U256, L2017:6944
Foto av Runsten U256, L2017:6944
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ingjaldr och Hemingr lät resa stenarna till minne av Ulfr, sin fader."

Visa originaltolkning och runtext

× inkialtr × auk × heminkr × litu × raisa × staina × eftir · ulf × faþur × sin ×

× inkialtr × auk × heminkr × litu × raisa × staina × eftir · ulf × faþur × sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av gråskär gråsten, 0,55x0,50 m vid basen och 2,35 m hög. Runhöjd ca 7 cm. Enligt Upplands runinskrifter låg runstenen före 1940 inmurad i östra kyrkväggen, men framtogs då och restes framför det ställe, där den tidigare varit inmurad.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ingjald och Häming läto resa stenarna efter Ulv, sin fader."

Framtogs och restes 1940.
Uppmålad 1985.
Skyltad 1986.

För ytterligare information se det inskannade uppslaget under Referens.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård
Utanför östra väggen.
Ca 5 m N 20cg Ö om nr 1:9 invid östra gavelväggen.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Fresta socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.517803
Longitud: 17.957117
Lämnings-ID: L2017:6944
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 1:10
Sveriges runinskrifter: U256 (Upplands runinskrifter)
Plats: Fresta kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:6944