Runsten U255, L2017:6922, Fresta 1:9 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U255, L2017:6922
Foto av Runsten U255, L2017:6922
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Illugi lät resa stenarna till minne av Björn, sin bror, och Gillaug till minne av sin son."

Visa originaltolkning och runtext

× iluki × lit × rais(a) × ---(n)(a) × ----ʀ × biarn × broþur × sin × auk × giluk × at × sun sin ×

× iluki × lit × rais(a) × ---(n)(a) × ----ʀ × biarn × broþur × sin × auk × giluk × at × sun sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av gråskär, 1,50x0,60 m vid basen och 1,85 m hög. Runhöjd ca 8,5 cm. Enligt Upplands runinskrifter låg runstenen före 1940 i grundvalen till Fresta kyrka, på östra gaveln. 1940 framtogs stenen ur muren och restes omedelbart framför det ställe, där stenen tidigare satt.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Illuge lät resa stenarna efter Björn, sin broder, och Gillög efter sin son."

Framtagen och rest 1940.
Uppmålad 1985.
Skyltad 1986.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård
Utanför östra väggen.
Ca 11 m Ö om nr 1:8 vid östra gavelväggen.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Fresta socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.517755
Longitud: 17.95707
Lämnings-ID: L2017:6922
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 1:9
Sveriges runinskrifter: U255 (Upplands runinskrifter)
Plats: Fresta kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:6922