Runsten U254, L2017:6381, Fresta 1:8 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U254, L2017:6381
Foto av Runsten U254, L2017:6381
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… stenen rest

Visa originaltolkning

…- ' rita ' s…

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, av gråskär gråsten, inmurad i S kyrkväggen, 0,40x0,25 m. Runhöjd ca 6 cm.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... uppresta stenen ..."

Uppmålad 1985.
Skyltad 1986.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrka

Ca 0,35 m Ö 20cg S och snett ovanför nr 1:7 inmurat i södra kyrkogårdsväggen.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Fresta socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.5178
Longitud: 17.956722
Lämnings-ID: L2017:6381
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 1:8
Sveriges runinskrifter: U254 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:6381