Runsten U253, L2017:6783, Fresta 1:7 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U253, L2017:6783
Foto av Runsten U253, L2017:6783
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"§A Guðlaug lät hugga stenen till minne av ... sin husbonde. §B ... och Fasti, de ..."

Visa originaltolkning och runtext

§A · kuþrlaug · lit · hk-…- · stain · iftiʀ · su…-u · b(u)nta · sin §B …--- · auk · fasti · þaiʀ · …

§A · kuþrlaug · lit · hk-…- · stain · iftiʀ · su…-u · b(u)nta · sin §B …--- · auk · fasti · þaiʀ · …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, ljusgrå gråsten, inmurad i S kyrkväggen, 1x0,75 m. Runhöjd ca 6,5 cm.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gudlög lät hugga ... sin man."

Uppmålad 1985.
Skyltad 1986.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrka

Ca 7 m Ö 20cg S om nr 1:6 i södra kyrkväggen.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Fresta socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.5178
Longitud: 17.956722
Lämnings-ID: L2017:6783
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 1:7
Sveriges runinskrifter: U253 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:6783