Runsten U252, L2017:7070, Fresta 1:6 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U252, L2017:7070
Foto av Runsten U252, L2017:7070
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Brynjulfr och Ulfr och … stenen till minne av Guðlaug, deras mor."

Visa originaltolkning och runtext

bryniulfr ' uk ' hulfr ' uk ' hu-… … …-ain ' aftiʀ ' kuþlah ' moþur ' sin

bryniulfr ' uk ' hulfr ' uk ' hu-… … …-ain ' aftiʀ ' kuþlah ' moþur ' sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av ljusgrå gråsten, inmurad i S kyrkväggen, 0,80x1,55 m. Runhöjd ca 7 cm.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Brynjulv och Ulv och ... stenen efter Gudlög, sin moder."

Uppmålad 1985.
Skyltad 1986.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrka
I södra väggen.
Ca 6 m Ö 20cg S om nr 1:5 i södra kyrkväggen.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Fresta socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.5178
Longitud: 17.956722
Lämnings-ID: L2017:7070
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 1:6
Sveriges runinskrifter: U252 (Upplands runinskrifter)
Plats: Fresta kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:7070