Runsten SöFv1959;262, L2014:8828, Österhaninge 510:1 i Haninge, Stockholm
Foto av Runsten SöFv1959;262, L2014:8828
Foto av Runsten SöFv1959;262, L2014:8828
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Auðgunnr(?) och Arngerðr/Arngeirr hade fostrat … sin bror.

Visa originaltolkning och runtext

· a-þkuþr · auk · arkir · li-u · raisa …a …ai… …-… …---t · b…þu- -in

· a-þkuþr · auk · arkir · li-u · raisa …a …ai… …-… …---t · b…þu- -in

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 2,3 m h, 1 m br (NV-SÖ) och 0,5 m tj. Ljus gnejs. På träffades 1956 vid dikesgrävning.

Enligt upplysningstavla lyder inskriptionen: "Ödgunn (?) och Arngärd läto resa sten efter ... sin broder."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränsluttning åt NÖ. Tomtmark.

5 m SÖ om väg (NÖ-SV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.128163
Longitud: 18.14285
Lämnings-ID: L2014:8828
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 510:1
Sveriges runinskrifter: SöFv1959;262 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Lövhagen
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:8828