Runsten SöATA322-4237-2011, L2013:8650, Österhaninge 801 i Haninge, Stockholm
Foto av Runsten SöATA322-4237-2011, L2013:8650
Foto av Runsten SöATA322-4237-2011, L2013:8650
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gunnar och Ulv och Sighjälm lät resa stenen efter Halvdan, sin fader. Gud hjälpe hans ande.

Visa originaltolkning och runtext

: kunar : auk : ulfr : auk : sighialnmʀ : litu : risa : stin : atn : halftan : faþur : sin : kuþ : hial¶bi : ¶ : ant : hans

: kunar : auk : ulfr : auk : sighialnmʀ : litu : risa : stin : atn : halftan : faþur : sin : kuþ : hial¶bi : ¶ : ant : hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö ATA322-4237-2011, grå gnejs med röda körtlar, 1,5 m h, 1,15 m br och 0,15-0,40 m tj. Runhöjd: 9-11 cm. Ristningen är djupt huggen och mycket tydlig. Två ord är ristade på den Ö sidan. Ornamentiken består av en drakslinga som omger ett kors på stenens mitt.
Tolkning: Gunnar och Ulv och Sighjälm lät resa stenen efter Halvdan, sin fader. Gud hjälpe hans ande.

Påträffad år 2011 intill åkerholmens N kant ca 17 m N om nuvarande plats. Fragmentet (V hörnet, dvs högra hörnet sett framifrån) hittades på ungefär samma ställe året därpå. (Besiktning 2017)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Hittades 2011, ytterligare en bit hittades 2012.

Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.151134
Longitud: 18.249181
Lämnings-ID: L2013:8650
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 801
Sveriges runinskrifter: SöATA322-4237-2011 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Småhamra
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Hittades 2011, ytterligare en bit hittades 2012.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:8650