Runsten Sö272, L2014:4020, Österhaninge 117:1 i Haninge, Stockholm
Foto av Runsten Sö272, L2014:4020
Foto av Runsten Sö272, L2014:4020
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Torfast lät resa denna sten efter Halvdan, sin son (el. Sunes son).

Visa originaltolkning och runtext

·· þurfa(s)tr · let · rai-- · s-aen · þena · aftiʀ · halftan · suna · s-n ··

·· þurfa(s)tr · let · rai-- · s-aen · þena · aftiʀ · halftan · suna · s-n ··

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten 1,71 m h, 1,53 m br och 0,24-0,08 m tj (N-S). Runorna är 13-10 cm h. Den ristade sidan vändes åt vänster. Texten är delvis oläslig på grund av att stenen är söndervittrad i ytan.

Texten tolkas: "Trofast lät resa denna sten efter Halvdan, sin son".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack lermark. Åkermark.
I en åker 400m norr Söderby gård.
37 m NV om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.187385
Longitud: 18.15624
Lämnings-ID: L2014:4020
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 117:1
Sveriges runinskrifter: Sö272 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Upp-Norrby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare: Halvdan
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:4020