Runsten Sö269, L2014:3687, Österhaninge 306:1 i Haninge, Stockholm
Foto av Runsten Sö269, L2014:3687
Foto av Runsten Sö269, L2014:3687
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Anund(?)/Önd(?) … -und(?) reste denna sten efter Viking, sin fader, Stores son.

Visa originaltolkning och runtext

+ out[r] … …[ut]r + raiistu + -[t](i)n + þina + at + uikika + faþur + s[in] sun stura +

+ out[r] … …[ut]r + raiistu + -[t](i)n + þina + at + uikika + faþur + s[in] sun stura +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,82 m h, 1,25 m br och 0,2 m tj. Runorna är 11 cm h och 0,5-1 cm dj. Ristningsytan vetter mot V. Stenen är omålad.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skogsmark

3 m SÖ om promenadstig.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.167014
Longitud: 18.141119
Lämnings-ID: L2014:3687
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 306:1
Sveriges runinskrifter: Sö269 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Söderby malm
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Halvdan
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:3687