Runsten Sö268, L2014:3556, Österhaninge 301:1 i Haninge, Stockholm
Foto av Runsten Sö268, L2014:3556
Foto av Runsten Sö268, L2014:3556
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Hjälmvid reste stenen efter Torgöt, sin son. Amunde ristade runorna.

Visa originaltolkning och runtext

+ hialmuiþr + raisti + stain + at · þorkut + sun sn + amuti + risti + runar +

+ hialmuiþr + raisti + stain + at · þorkut + sun sn + amuti + risti + runar +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå gnejs, 1,8 m h, 0,7 m br (NNÖ-SSV) och 0,2 m tj. Ristningen är på SÖ sidan. Runhöjd 8-10 cm. Imålad.

Inskriften tolkas: "Hjälmvid reste stenen efter Torgöt sin son. Amunde ristade runorna". För skiss se inskannat bokuppslag under Referenser.

Stenen funnen på åker SÖ om gården.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S slutting. Tomtmark.

1 m Ö från husgavel, 3 m S om gårdsväg (Ö-V).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.182871
Longitud: 18.155574
Lämnings-ID: L2014:3556
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 301:1
Sveriges runinskrifter: Sö268 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:3556