Runsten Sö266, L2014:9560, Österhaninge 402:1 i Haninge, Stockholm
Foto av Runsten Sö266, L2014:9560
Foto av Runsten Sö266, L2014:9560
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Jorun lät resa stenen efter Andvätt, sin son, och efter Anunds. Åsbjörn.

Visa originaltolkning och runtext

+ iaurun : lit : raisa : stain : at · ontuit : sun : sin : auk · at · onunt·ar + osbiarn

+ iaurun : lit : raisa : stain : at · ontuit : sun : sin : auk · at · onunt·ar + osbiarn

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,25 m h, 0,8 m br och 0,1-0,4 m tj (Ö-V). Framsidan vetter mot N. Runtecknen är 5-10 cm h och 2-3 cm djupt inhuggna. Imålad. Stenen lär vara flyttad.

Texten tolkas: "Jorun lät resa stenen efter Andtvätt, sin och Anunds son. Asbjörn (ristade)." För skiss se inskannat bokuppslag under Referenser.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack sandmark. Gårdsplan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.130429
Longitud: 18.184936
Lämnings-ID: L2014:9560
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 402:1
Sveriges runinskrifter: Sö266 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:9560