Runsten Sö265, L2014:3263, Österhaninge 348:1 i Haninge, Stockholm
Foto av Runsten Sö265, L2014:3263
Foto av Runsten Sö265, L2014:3263
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gåse(?) reste stenen efter Assur, sin son, och efter Ulv.

Visa originaltolkning och runtext

ka-i · raisti · stain : at : osur : sun : sin : auk : at : ulf

ka-i · raisti · stain : at : osur : sun : sin : auk : at : ulf

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,4 m h och 0,8 m br (N-S), samt 0,2 m tj. Runhöjd 15 cm. Ristningen vetter mot V.

Texten tolkas: "Gåse reste stenen efter Assur, sin son, och efter Ulv."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt SÖ sluttande lerdal ned mot bäcklopp. Åkermark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.14369
Longitud: 18.206453
Lämnings-ID: L2014:3263
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 348:1
Sveriges runinskrifter: Sö265 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Högsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Åsbjörn
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:3263