Runsten Sö259, L2014:8856, Österhaninge 412:1 i Haninge, Stockholm
Foto av Runsten Sö259, L2014:8856
Foto av Runsten Sö259, L2014:8856
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… broder …

Visa originaltolkning och runtext

…kar : (l)… … bruþru : […þa…]

…kar : (l)… … bruþru : […þa…]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, fragment av, ca 0,6 m h, 1,06 m br och 0,1-0,3 m tj. Nu (1981) ikullfallen åt N med inskriptionssidan uppåt. Av runslingan synes endast nedersta delen. Runtecknen är 9-10 cm h och 2,3 mm djupt inhuggna. I målad.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S foten av berghöjd. Åkerkant.
På Österhaninge nya kyrkogård.
2,5 m NV om åkerkant och ca 10 m ÖNÖ om åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.134683
Longitud: 18.177069
Lämnings-ID: L2014:8856
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 412:1
Sveriges runinskrifter: Sö259 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Alby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:8856