Runsten Sö254, L2014:7065, Ösmo 217:1 i Nynäshamn, Stockholm
Foto av Runsten Sö254, L2014:7065
Foto av Runsten Sö254, L2014:7065
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sven/Svan och Sten reste stenen efter Toste, sin fader, som blev död i Ingvars följe, och efter Torsten och efter Östen, Alvhilds son.

Visa originaltolkning

· suan : auk stain : raistu · stain : at · tos(t)a : faþur : sin : is uarþ : tauþr · i liþi : ikuars : au(k) at · þo(r)stain : auk kt : aystain : alhiltar · s--

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ösmo socken i Nynäshamns kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ösmo socken eller Nynäshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.978341
Longitud: 17.874259
Lämnings-ID: L2014:7065
Riksantikvarieämbetets ID: Ösmo 217:1
Sveriges runinskrifter: Sö254 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Vansta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Amunde
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Nynäshamn
Socken: Ösmo
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:7065