Runsten Sö252, L2014:6641, Ösmo 239:2 i Nynäshamn, Stockholm
Foto av Runsten Sö252, L2014:6641
Foto av Runsten Sö252, L2014:6641
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… [lät göra] denna [bro] och resa stenen efter Toke, sin gode broder.

Visa originaltolkning

× u… … … … …(i)sa × au(k) [×] raisa × stain × iftiʀ × toka × broþur × sin · ku +

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ösmo socken i Nynäshamns kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ösmo socken eller Nynäshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.965789
Longitud: 17.862669
Lämnings-ID: L2014:6641
Riksantikvarieämbetets ID: Ösmo 239:2
Sveriges runinskrifter: Sö252 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Nynäshamn
Socken: Ösmo
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:6641