Runsten Sö251, L2014:7716, Ösmo 474:2 i Nynäshamn, Stockholm
Foto av Runsten Sö251, L2014:7716
Foto av Runsten Sö251, L2014:7716
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Disälv och Inga lät resa denna sten efter Slode, sin fader.

Visa originaltolkning

⁓ tisilfʀ × auk × ika × letu × raisa × st--n × þina × eftiʀ × sloþa × faþur × sin

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ösmo socken i Nynäshamns kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ösmo socken eller Nynäshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.959579
Longitud: 17.855528
Lämnings-ID: L2014:7716
Riksantikvarieämbetets ID: Ösmo 474:2
Sveriges runinskrifter: Sö251 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Klastorp
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare: Östen 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Nynäshamn
Socken: Ösmo
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:7716