Runsten Sö250, L2014:6760, Ösmo 428:1 i Nynäshamn, Stockholm
Foto av Runsten Sö250, L2014:6760
Foto av Runsten Sö250, L2014:6760
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gynna reste denna sten efter Saxe, Halvdans son.

Visa originaltolkning och runtext

kyna ⁑ raisti ⁑ stain ⁑ þina × aftiʀ : sagsa ⁓ sun ⁑ hlftahaʀ ⁑

kyna ⁑ raisti ⁑ stain ⁑ þina × aftiʀ : sagsa ⁓ sun ⁑ hlftahaʀ ⁑

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,65 m h, 1,32 m br, jämnbred. Nedtill 0,25 m tj och upptill 0,11 m tj. Stenen står i riktningen NÖ-SV med ristningen på den mot NV vättande plana sidan. Runhöjden är 16-18 cm. Överst på stenen ett kors, den lodräta armen 30 cm, och den vågräta 35 cm. Runristningen går längs ytterkanterna till 1,25 m från marken, där den går en rät vinkel tvärs över stenen. I stenens mitt finns ingen ristning. Runslingans bredd är ca 15 cm.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ösmo socken i Nynäshamns kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ösmo socken eller Nynäshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.004506
Longitud: 17.951405
Lämnings-ID: L2014:6760
Riksantikvarieämbetets ID: Ösmo 428:1
Sveriges runinskrifter: Sö250 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Nynäshamn
Socken: Ösmo
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:6760