Runsten Sö246, L2014:4952, Västerhaninge 83:1 i Haninge, Stockholm
Foto av Runsten Sö246, L2014:4952
Foto av Runsten Sö246, L2014:4952
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tore och Östen … Anund(?) reste stenen … sin …

Visa originaltolkning och runtext

…riʀ : auk : auþsta… … … …-ntr · rnistu stai… … …-… sin

…riʀ : auk : auþsta… … … …-ntr · rnistu stai… … …-… sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, 1,1 m h, 1,15 m br och 0,35 m tj. Inskriptionen vetter åt ÖSÖ. Runhöjd 10-11 cm. Av stenen återstår enbart fotstycket, samt nedre delen av runslingan. I sådant skick fördes den från Vreta där man fann den i en grustäkt. För skiss, se inskannat bokuppslag under Referenser.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark

22 m NNV om NV husgavel.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västerhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.106192
Longitud: 18.052856
Lämnings-ID: L2014:4952
Riksantikvarieämbetets ID: Västerhaninge 83:1
Sveriges runinskrifter: Sö246 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Västerhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:4952