Runsten Sö242, L2014:4160, Västerhaninge 7:1 i Haninge, Stockholm
Foto av Runsten Sö242, L2014:4160
Foto av Runsten Sö242, L2014:4160
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Öda reste stenen efter Harald, sin make, och Fastlög efter sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

+ auþa + raisti + stain : at : haralt · buata · sin : auk · fastlauk · at + faþur sin

+ auþa + raisti + stain : at : haralt · buata · sin : auk · fastlauk · at + faþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 2 m h, 1,1 m br, samt 0,35 m tj. Runhöjd 10-20 cm. I mitten är ett kors ristat. Runstenen är väl bevarad. Runorna är ifyllda med rött och syns tydligt.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark

3,5 m SÖ om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västerhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.092103
Longitud: 18.072786
Lämnings-ID: L2014:4160
Riksantikvarieämbetets ID: Västerhaninge 7:1
Sveriges runinskrifter: Sö242 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Västerhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:4160