Runsten Sö241, L2014:4217, Västerhaninge 87:1 i Haninge, Stockholm
Foto av Runsten Sö241, L2014:4217
Foto av Runsten Sö241, L2014:4217
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Vigils och Gerhjälm lät resa stenen efter sin broder Gudbjörn. …-björn högg stenen.

Visa originaltolkning och runtext

uik-l(s) : a-- kiʀhimʀ : litu : ri(s)- stin : iftiʀ : burþur sen : kuþbiarn : --biarn : hiuk : stin

uik-l(s) : a-- kiʀhimʀ : litu : ri(s)- stin : iftiʀ : burþur sen : kuþbiarn : --biarn : hiuk : stin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,63 m h, 1,24 m br och 0,4 m tj. Inskriptionssidan vetter åt S. Runhöjd 9-10 cm. Stenen är vitmålad och skyltad.

Runtexten tolkas: "Vigils och Gerhjälm läto resa sten efter broder sin, Gudbjörn".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av bergig moränhöjd. Skogsmark (gles blandskog).

3 m NNV om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västerhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.114783
Longitud: 18.038103
Lämnings-ID: L2014:4217
Riksantikvarieämbetets ID: Västerhaninge 87:1
Sveriges runinskrifter: Sö241 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Skogs-Ekeby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare: -björn
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Västerhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:4217