Runsten Sö237, L2014:4326, Västerhaninge 259:1 i Haninge, Stockholm
Foto av Runsten Sö237, L2014:4326
Foto av Runsten Sö237, L2014:4326
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tore och Tägn lät resa denna sten efter Fastbjörn, Tägns fader, och (Tore efter) Anund, sin son.

Visa originaltolkning och runtext

: þauriʀ : auk : þiahkn : litu : raiso : stain : þina : aftir :: fastbiaurn : faþur : þiahkn : auk : onut : sun : sin

: þauriʀ : auk : þiahkn : litu : raiso : stain : þina : aftir :: fastbiaurn : faþur : þiahkn : auk : onut : sun : sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,8 m h, 1,2 m br och 0,3 m tj. Runtecknen är 9 cm höga och 2 mm dj. Inskriptionen vätter mot SV.

Runorna tolkas: "Tove och Tägn läto resa denna sten efter Fastbjörn, Tägns fader och (Tove efter) Anund sin son".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttande tomtmark.

Omedelbart N om uppfartsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västerhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.1025
Longitud: 18.115725
Lämnings-ID: L2014:4326
Riksantikvarieämbetets ID: Västerhaninge 259:1
Sveriges runinskrifter: Sö237 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Västerhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:4326