Runsten Ribbystenen, Sö240, L2014:5016, Västerhaninge 205:1 i Haninge, Stockholm
Foto av Runsten Ribbystenen, Sö240, L2014:5016
Foto av Runsten Ribbystenen, Sö240, L2014:5016
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sven lät resa stenen efter Rodisl, sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

· suin · lit · raisa · stain · at · roþisl · faþr · sia ·

· suin · lit · raisa · stain · at · roþisl · faþr · sia ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,4 m h, 1,2 m br och 0,25 m tj. Inskriptionen vetter åt SV. Runtecknen är 8-13 cm h och 2-3, mm djupt inhuggna.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägbank

Invid och N om gångväg (SÖ-NV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västerhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.118531
Longitud: 18.1105
Lämnings-ID: L2014:5016
Riksantikvarieämbetets ID: Västerhaninge 205:1
Sveriges runinskrifter: Sö240 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Ribby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare: Amunde
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Ribbystenen
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Västerhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:5016