Runsten L1962:9832, Längjum 1:1 i Vara, Västra Götaland
Foto av Runsten L1962:9832
Foto av Runsten L1962:9832
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Enligt Emil och Otto Johansson, Längjum, skall det i diket intill ägovägen ha funnits en ca 1 m lång och 0,5 m bred runsten med tydlig skrift, funnen vid dikesgrävning under tidigt 1900-tal. Den sprängdes senare sönder och ligger troligen i grunden till ladugården (gården närmast V om fyndplatsen).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Längjum socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Längjum socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.224316
Longitud: 13.126205
Lämnings-ID: L1962:9832
Riksantikvarieämbetets ID: Längjum 1:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Vara
Socken: Längjum
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:9832