Runsten L1962:67, Edsvära 40:1 i Vara, Västra Götaland
Foto av Runsten L1962:67
Foto av Runsten L1962:67
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, sentida, gnejs, 1,9 m hög, 1,5 m bred och 0,2 m tjock. Runhöjd 12 cm. En ryttare med häst är inhuggen i stenen. Ristningen är på den mot Ö vettande sidan. Under ristningen återfinns följande inskrift: "ROKILF ARUF RASOG MEF NRAB OW ARAIK URTSUH NIS DEM EDAH NAHOJ." Läses bakifrån varvid följande framkommer:"Johan hade med sin hustru Klara nio barn fem gosar fura flikor". Stenen är ristad och rest av "fornforskaren" J Johansson, Stommen, Balstorp. Inskrift i runslingan: "SutitoIR reste joan of stomin dena sten til it mini honom".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Edsvära socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark.

3,5 m SSV om SV hörn av hus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Edsvära socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.204541
Longitud: 13.231974
Lämnings-ID: L1962:67
Riksantikvarieämbetets ID: Edsvära 40:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Vara
Socken: Edsvära
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:67