Runsten L1961:5310, Sparlösa 25:1 i Vara, Västra Götaland
Foto av Runsten L1961:5310
Foto av Runsten L1961:5310
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, uppgift om. Man tror att en runsten ligger i stenfoten på mejeriet i Sparlösa. Mejeriet byggdes för 60-70 år sedan (1961). Även Västergötlands runinskrifter nämner att stenen skall ligga i golvet till mejeriet. Enligt Bertil Johansson, Kvistegården, skall runstenen ligga i grunden till svinhuset, 50 m V om gamla mejeriet. Svinhuset (som hörde till mejeriet) nämns också i excerpterna. "Enligt brevskrivaren var runorna tydliga".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sparlösa socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sparlösa socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.359963
Longitud: 12.864091
Lämnings-ID: L1961:5310
Riksantikvarieämbetets ID: Sparlösa 25:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Vara
Socken: Sparlösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:5310