Runsten Korsstenen, Sö264, L2014:3939, Österhaninge 167:1 i Haninge, Stockholm
Foto av Runsten Korsstenen, Sö264, L2014:3939
Foto av Runsten Korsstenen, Sö264, L2014:3939
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

f : ¶ rn : ¶ aþ : ¶ ii ⁓

f : ¶ rn : ¶ aþ : ¶ ii ⁓

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,5 m hög, 1,5 m bred och 0,3 m tjock. Ristningsytan är starkt vittrad, endast ett kors är synligt, ca 45x45 cm st. Korset förefaller ha något tunna linjer. I korsarmarna finns ett fåtal otydliga runor. Runinskrift Sö 264 i Sveriges runinskrifter (SRI Band 3). Tolkning av Erik Brate i Sveriges runinskrifter SRI Band 3:, "Björn fader". Enl excerpt har namnet "Birka" tidigare kunnat urskiljas.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N foten av moränbunden bergrygg (Ö-V). Skogsbryn intill åkermark.

2 m S om åkerkant (Ö-V).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.133068
Longitud: 18.157363
Lämnings-ID: L2014:3939
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 167:1
Sveriges runinskrifter: Sö264 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Korsstenen
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:3939