Runsten Härlingstorpstenen, Vg61, L1962:41, Edsvära 20:1 i Vara, Västra Götaland
Foto av Runsten Härlingstorpstenen, Vg61, L1962:41
Foto av Runsten Härlingstorpstenen, Vg61, L1962:41
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tola satte denna sten efter Ger, sin son, en mycket god ung man. Denne vart död på västervägar i viking.

Visa originaltolkning och runtext

: tula : sati : sten : þ… …[iʀ kʀ : sun] : sin : harþa × kuþon : trok : sa × uarþ : tuþr : o : uastr:uakm : i : uikiku :

: tula : sati : sten : þ… …[iʀ kʀ : sun] : sin : harþa × kuþon : trok : sa × uarþ : tuþr : o : uastr:uakm : i : uikiku :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 61), gnejs, 1,1 m hög, 0,85 m bred vid basen, 0,35 m upptill och 0,25 m tjock. Avsmalnande uppåt. Runhöjd 9 cm. Otydlig runinskrift. Torin 3. Enligt Västergötlands runinskrifter har runstenen ursprungligen stått 40 m söderut, invid Härlingtorpsbäcken, nära ett gammalt vadställe. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tola satte denna sten efter Ger, sin son, en mycket god ung man. Denne vart död på västervägar i viking." Uppmålad 1988. Stenen imålad 2020-06-23 av Magnus Källström, RAÄ.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Edsvära socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Edsvära socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.252536
Longitud: 13.204486
Lämnings-ID: L1962:41
Riksantikvarieämbetets ID: Edsvära 20:1
Sveriges runinskrifter: Vg61 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Härlingstorpstenen
Län: Västra Götaland
Kommun: Vara
Socken: Edsvära
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:41