Runsten Blistastenen, Sö262, L2014:3913, Österhaninge 36:1 i Haninge, Stockholm
Foto av Runsten Blistastenen, Sö262, L2014:3913
Foto av Runsten Blistastenen, Sö262, L2014:3913
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sven lät resa stenen … sin gode fader, och efter Gudvor/Gudmar/Gudvar.

Visa originaltolkning och runtext

× suain × lit × risa × stin … … faþur × sin × kuþan × auk × iftiʀ × kuþfar ·

× suain × lit × risa × stin … … faþur × sin × kuþan × auk × iftiʀ × kuþfar ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, 2,8 m h, 1,5 m br (NV-SÖ) och 0,3 m tj. Runhöjd 10-14 cm. Ristningen finns på SV sidan.

Ursprungligt läge på en åkerholme V om Blista på gränsen till Västerhaninge.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV sluttning av moränförhöjning. Åkerholme (slottspark).
Vid infarten till Årsta gård.
3 m NÖ om vägkorsning.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.10631
Longitud: 18.191467
Lämnings-ID: L2014:3913
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 36:1
Sveriges runinskrifter: Sö262 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Blista
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Halvdan
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Blistastenen
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:3913