Runhäll U266, L2017:6114, Fresta 44:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runhäll U266, L2017:6114
Foto av Runhäll U266, L2017:6114
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sigsteinn och Vésteinn lät resa denna sten till minne av Ingvarr(?), deras far.

Visa originaltolkning och runtext

sihstain · auk · uistain · litu · raisa · stain -i-a · e[f]tiʀ · [inku]ari faþur s[in]

sihstain · auk · uistain · litu · raisa · stain -i-a · e[f]tiʀ · [inku]ari faþur s[in]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i fast häll. Den upptar en yta av 1,65x1,20 m. Runhöjdca 7 cm. Ristningen är huggen i en brant klipphäll och är riktad mot VSV. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Sigsten och Visten läto resa denna sten efter Ingvar(?), sin fader."

Uppmålad och skyltad 1986.

Uppmålad 2006.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NV sluttande bergshöjd. Tomtmark

8 m Ö 30cg S om landsväg

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Fresta socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.523288
Longitud: 17.967692
Lämnings-ID: L2017:6114
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 44:1
Sveriges runinskrifter: U266 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:6114