Runhäll Sö270, L2014:3339, Österhaninge 140:1 i Haninge, Stockholm
Foto av Runhäll Sö270, L2014:3339
Foto av Runhäll Sö270, L2014:3339
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Farbjörn/Fröbjörn lät hugga stenen efter Håulv, sin son. Halvdan högg runorna.

Visa originaltolkning och runtext

far(e)biarn : lit : hagua : stain : et : haulf : sun · si- : hal(t)an : hiak : runa

far(e)biarn : lit : hagua : stain : et : haulf : sun · si- : hal(t)an : hiak : runa

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runhäll, ristningsytan är 1,65 m h och 1,05 m br (Ö-V). Gnejs. Vetter åt S. Runhöjd 7-12 cm h.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S kanten av berghäll på S-sluttningen av moränbunden berghöjd.Tomtmark.

2 m N om NV hörnet av stuga.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.167915
Longitud: 18.236479
Lämnings-ID: L2014:3339
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 140:1
Sveriges runinskrifter: Sö270 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Tyresta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Sten
Runristare: Halvdan
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:3339