Runhäll Runmarsvreten, SöSb1965;19, L2014:8994, Österhaninge 498:1 i Haninge, Stockholm
Foto av Runhäll Runmarsvreten, SöSb1965;19, L2014:8994
Foto av Runhäll Runmarsvreten, SöSb1965;19, L2014:8994
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… [och] Gunna lät göra den här stenen och den här bron till minne av deras …

Visa originaltolkning och runtext

ku…---- …--… kuna + l-…u + hakua + stain + þina + auk + buru + þ…-a + if… …-… …-- sinn

ku…---- …--… kuna + l-…u + hakua + stain + þina + auk + buru + þ…-a + if… …-… …-- sinn

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runhäll, svårt vittrad, 2 m ovan markytan, största bredd 1,5 m. Runstorlek 9-10 cm (rapport av Sven B F Jansson 16/3-64).

Vid undersökning framkom att ristningens höjd är 160 cm, största bredd 118 cm, runornas storlek 10 cm. Stora partier av ristningsytan har flagnat bort.

Intill och V om ristningen är i strandkanterna av bäcken stensamlingar som kan vara landfästena till den bro som omtalas i runtexten.

Ristningen uppmålades 1980 genom Runverket. Den är nu skyltad. Runtexten lyder enligt denna: "---(och) Gunna läto hugga denna sten och (göra) denna bro---".

Ristningen upptäcktes av Harry Runqvist. På en gammal karta hade Runqvist funnit namnet "Runwreten". P.g.a. namnet genomsökte han området och påträffade ristningen.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Österhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:35 m Ö landsvägen Handen-Sarda, 5 m Ö om liten bäck. En parkeringsplats finns på vägen V sida, rakt V om ristningen.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Österhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.150446
Longitud: 18.179893
Lämnings-ID: L2014:8994
Riksantikvarieämbetets ID: Österhaninge 498:1
Sveriges runinskrifter: SöSb1965;19 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Runmarsvreten, Berga
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Runmarsvreten
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Österhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:8994