Runhäll L2013:8648, Västerhaninge 689 i Haninge, Stockholm
Foto av Runhäll L2013:8648
Foto av Runhäll L2013:8648
Arkeologisk beskrivning av runhällen
I beskrivningen av runhällen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning i fast häll, nuvarnde storlek, 1,26 m h och 0,35 m br. ristningen är djupt huggen och vänd åt Ö. Runornas höjd varierar 5-10 cm.
Tolkning: "... sin gode ... och Gunn-...". (Besiktning 2017)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runhällens geografiska plats
Runhällen finns i Västerhaninge socken i Haninge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Privat tomtmark.

Runhällens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runhällar i Västerhaninge socken eller Haninge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.111117
Longitud: 18.036385
Lämnings-ID: L2013:8648
Riksantikvarieämbetets ID: Västerhaninge 689
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runhäll
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Haninge
Socken: Västerhaninge
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:8648