Hällristning L1962:9511, Levene 47:1 i Vara, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1962:9511
Foto av Hällristning L1962:9511
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning. "Vid kanten av Stångsberget fanns tidigare trestycken "fotsteg" inhuggna i berget. Undertecknad har själv settdom under min studietid, då jag arbetade med fornminne, under1920-talet. De bevittnas också av Ekman, som gjort en uppteckningav dem för folkminnesarkivet i Göteborg. Stegen är nubortsprängda vid ombyggnaden av vägen till Baljereds by".Antecknat av Th Levenstam. Godsägare Bengt Hesselmark har ocksåerinrat om dem. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Levene socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Levene socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.331136
Longitud: 12.889518
Lämnings-ID: L1962:9511
Riksantikvarieämbetets ID: Levene 47:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Vara
Socken: Levene
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:9511