Hällristning L1959:2540, Vara 58 i Vara, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:2540
Foto av Hällristning L1959:2540
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Stenblock, uppgift om. För revideringsinventeringen 1983 anvisad plats för den sk. "Fissestenen" på vilken "2 svärd och bägare" funnits liksom ett ej specificerat antal skålgropar.
Stenen skall ha utgjort gavel i en av de backstugor som fanns på plasen enligt äldre kartor men sprängdes sönder ca 1900 för att läggas i järnvägsbro. Se vidare i skannad inventeringshandling.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vara socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vara socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.26171
Longitud: 12.915544
Lämnings-ID: L1959:2540
Riksantikvarieämbetets ID: Vara 58
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Vara
Socken: Vara
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:2540