Runsten Vs4, L2004:4209, Dingtuna 145:1 i Västerås, Västmanland
Foto av Runsten Vs4, L2004:4209
Foto av Runsten Vs4, L2004:4209
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… (den) goda(?) sonen till dem båda. Nu kan Gud hjälpa(?) …

Visa originaltolkning

… …-þan × isun × isʀn × bʀkia nu × kuþ il×… …

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, fragment, röd granit, 0,8 m hög, 0,6 m bred och 0,25 m tjock. Runorna är 10-12 cm höga och 0,3-0,4 cm djupa och ifyllda. Fragmentet är närmast trekantigt och står lutat mot en tall med runslingan vändmot S. Enligt Västmanlands runinskrifter är det bevarade stycket troligen stenens övre del och inskriften lyder: "..., sin son. De bedja nu Gud hjälpa...(?)". Enligt Västmanlands runinskrifter är inskriften en jämförelsevis ung runsten (1100-talet ?).
Uppmålad 1981.
Uppmålad 2005.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dingtuna socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Trädgård.

20 m SÖ om SÖ knuten av hus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Dingtuna socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.564251
Longitud: 16.353521
Lämnings-ID: L2004:4209
Riksantikvarieämbetets ID: Dingtuna 145:1
Sveriges runinskrifter: Vs4 (Västmanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:4209