Runsten Vs29, L2002:5259, Sala socken 82:1 i Sala, Västmanland
Foto av Runsten Vs29, L2002:5259
Foto av Runsten Vs29, L2002:5259
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Véseti och Halfdan lät hugga stenen till minne av Holmi, deras far, och Holmfastr, deras bror. Hlífsteinn ristade dessa runor.

Visa originaltolkning och runtext

+ uisti + yk + alfton + litu + akua + stin + yftir + ulmo + faþur + sen + yk + ulfast + bruþur + sen + lifsten + risi + runi + þisa +

+ uisti + yk + alfton + litu + akua + stin + yftir + ulmo + faþur + sen + yk + ulfast + bruþur + sen + lifsten + risi + runi + þisa +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, liggande, 3,9 m lång och 1,3-1,5 m bred. Runhöjd 5-9 cm. Enligt Västmanlands runinskrifter är inskriften tydlig och lyder:"Visäte och Halvdan läto hugga stenen efter Holme, sin fader, och efter Holmfast, sin broder. Livsten ristade dessa runor." Enligt Västmanlands runinskrifter har ristaren på några ställen låtit slingorna korsa varandra på ett felaktigt sätt.

Uppmålad 1967.
Uppmålad 2005.


Skylt 1 m kyrkans SÖ hörn.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sala socken socken i Sala kommun (Västmanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Sala sn kyrkogård.

I S muren intill SÖ hörnet av Sala sn kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sala socken socken eller Sala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.932024
Longitud: 16.617582
Lämnings-ID: L2002:5259
Riksantikvarieämbetets ID: Sala socken 82:1
Sveriges runinskrifter: Vs29 (Västmanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västmanland
Kommun: Sala
Socken: Sala socken
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:5259